ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

 BẠCH THỦ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC    giá: 1.000.000 VNĐ 
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

Nạp thẻ và số hiện ra tại đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm Nay                       
13/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win  Đầu 7 Đuôi 6
12/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win  Đầu 4
11/12/2019 Đầu 8 Đuôi 5 Win  Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win  Đầu 3 Đuôi 3
09/12/2019 Đầu 5- Đuôi 3 Miss
08/12/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win  Đầu 4
07/12/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win  Đầu 3 Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
05/12/2019 Đầu 6- Đuôi 7 Win  Đầu 6- Đuôi 7
04/12/2019 Đầu 1- Đuôi  9 Win  Đầu 1- Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
02/12/2019 Đầu 7 Đuôi 6 Miss
01/12/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
30/11/2019 Đầu 9- Đuôi 6 Win  Đầu 9- Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0- Đuôi 3 Win  Đầu 0- Đuôi 3
28/11/2019 Đầu 7 Đuôi 1 Miss
27/11/2019 Đầu 5- Đuôi 7 Win  Đầu 5- Đuôi 7
26/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
25/11/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Win  Đầu 6- Đuôi 8
24/11/2019 Đầu 4- Đuôi 1 Win  Đầu 4
23/11/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3- Đuôi 6
22/11/2019 Đầu 7- Đuôi 8 Win Đầu 7- Đuôi 8
21/11/2019 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
20/11/2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win  Đầu 5– Đuôi 1
19/11/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Win  Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win  Đầu 8- Đuôi 4
17/11/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win  Đầu 0
16/11/2019 Đầu 8 Đuôi 2 Win  Đầu 8- Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Win  Đầu 0– Đuôi 8
14/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2
Miss
13/11/2019 Đầu 1 Đuôi 7
Win  Đầu 1
12/11/2019 Đầu 4 Đuôi 4
Win  Đầu 4 Đuôi 4
11/11/2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win   Đuôi 6
10/11/2019 Đầu 1 Đuôi 0
Win  Đầu 1 Đuôi 0
09/11/2019 Đầu 0 Đuôi 3
Win  Đầu 0
08/11/2019 Đầu 1 Đuôi 8
Miss
07/11/2019 Đầu 2 Đuôi 3
Win  Đầu 2
06/11/2019 Đầu 8 Đuôi 1
Win  Đầu 8 Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0
Win  Đầu 9 Đuôi 0
04/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2
Win  Đầu 4
03/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1
Win  Đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 9– Đuôi 2 Win  Đầu 9
01/11/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Win  Đầu 6– Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 5 Đuôi 2 Win   Đuôi 2
30/10/2019 Đầu 6 Đuôi 5 Miss
29/10/2019 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2
28/10/2019 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9
27/10/2019 Đầu 5- Đuôi 6 Win  Đuôi 6
26/10/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
25/10/2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win Đầu 8- Đuôi 4
24/10/2019 Đầu 6 Đuôi 2 Miss
23/10/2019 Đầu 5- Đuôi 3 Win  Đầu 5- Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 2 Đuôi 8 Miss
21/10/2019 Đầu 7 Đuôi 4 Win  Đầu 7- Đuôi 4
20/10/2019 Đầu 4 Đuôi 9 Win  Đầu 4- Đuôi 9
19/10/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
18/10/2019 Đầu 9- Đuôi 7 Win  Đầu 9- Đuôi 7
17/10/2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win  Đầu 6
16/10/2019 Đầu 4- Đuôi 1 Win  Đầu 4- Đuôi 1
15/10/2019 Đầu 3- Đuôi 1 Win  Đầu 3
14/10/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
13/10/2019 Đầu 5 Đuôi 3 Miss
12/10/2019 Đầu 0- Đuôi 8 Win  Đầu 0
11/10/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Win  Đầu 6- Đuôi 8
10/10/2019 Đầu 4- Đuôi 3 Win  Đầu 4
09/10/2019 Đầu 2 Đuôi 4 Win  Đuôi 4
08/10/2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win   Đầu 0- Đuôi 1
07/10/2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win   Đầu 0
06/10/2019 Đầu 7- Đuôi 5 Win   Đầu 7- Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Win  Đuôi 2
04/10/2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win  Đầu 5 Đuôi 1
03/10/2019 Đầu 2 Đuôi 7 Win  Đầu 2 Đuôi 7
02/10/2019 Đầu 2 Đuôi 1 Win  Đuôi 1
01/10/2019 Đầu 1 Đuôi 5 Win  Đầu 1 Đuôi 5
30/09/2019 Đầu 6 Đuôi 4
Win  Đầu 6 Đuôi 4
29/09/2019 Đầu 2- Đuôi 3
Win  Đầu 2
28/09/2019 Đầu 1 Đuôi 6
Win  Đầu 1 Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 7 Đuôi 8
Win  Đầu 7 Đuôi 8
26/09/2019 Đầu 2 Đuôi 7
Win  Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 5- Đuôi 9 Win  Đầu 5- Đuôi 9
24/09/2019 Đầu 1 Đuôi 4 Win  Đuôi 4
23/09/2019 Đầu 2- Đuôi 9 Win  Đầu 2- Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
21/09/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
20/09/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Win  Đầu 7- Đuôi 6
19/09/2019 Đầu 2- Đuôi 3 Win  Đầu 2
18/09/2019 Đầu 4- Đuôi 6 Win  Đầu 4- Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 0- Đuôi 1 Win  Đầu 0- Đuôi 1
16/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7 Win  Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 0- Đuôi 3 Win  Đầu 0- Đuôi 3
14/09/2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win  Đầu 4
13/09/2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win  Đầu 8- Đuôi 2
12/09/2019 Đầu 1- Đuôi 7 Win  Đầu 1- Đuôi 7
11/09/2019 Đầu 4- Đuôi 2 Win  Đầu 4
10/09/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win  Đầu 1- Đuôi 1
09/09/2019 Đầu 8- Đuôi 3 Win  Đầu 8- Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Win  Đầu 6- Đuôi 8
07/09/2019 Đầu 8- Đuôi 2 Miss
06/09/2019 Đầu 1- Đuôi 7 Win  Đầu 1- Đuôi 7
05/09/2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win  Đầu 5- Đuôi 1
04/09/2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win  Đầu 8- Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
02/09/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
01/09/2019 Đầu 9- Đuôi 5 Win  Đầu 9
31/08/2019 Đầu 6- Đuôi 0 Win  Đầu 6- Đuôi 0
30/08/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Win  Đầu 6- Đuôi 6
29/08/2019 Đầu 7- Đuôi 3 Win  Đầu 7- Đuôi 3
28/08/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
27/08/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
26/08/2019 Đầu 6- Đuôi 3 Win  Đầu 6- Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 0- Đuôi 3 Win  Đầu 0
24/08/2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win  Đầu 6- Đuôi 2
23/08/2019 Đầu 4- Đuôi 7 Win  Đầu 4- Đuôi 7
22/08/2019 Đầu 9- Đuôi 3 Win  Đầu 9- Đuôi 3
21/08/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Win  Đầu 3
20/08/2019 Đầu 6- Đuôi 5 Win  Đầu 6- Đuôi 5
19/08/2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win  Đầu 8- Đuôi 2
18/08/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win  Đầu 1- Đuôi 1
17/08/2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win  Đầu 9- Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
15/08/2019 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
14/08/2019 Đầu 9 Đuôi 4 Win  Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 8- Đuôi 1 Win  Đầu 8- Đuôi 1
12/08/2019 Đầu 5- Đuôi 8 Win  Đầu 5
11/08/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Win  Đầu 7- Đuôi 6
10/08/2019 Đầu 4- Đuôi 3 Win  Đầu 4
09/08/2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win  Đầu 0- Đuôi 2
08/08/2019 Đầu 6- Đuôi 2 Win  Đầu 6- Đuôi 2
07/08/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Win  Đầu 2
06/08/2019 Đầu 4– Đuôi 4 Win  Đầu 4
05/08/2019 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
04/08/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Win  Đuôi 2
03/08/2019 Đầu 3– Đuôi 3 Win  Đầu 3– Đuôi 3
02/08/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Win  Đầu 8– Đuôi 2
01/08/2019 Đầu 5– Đuôi 3 Win  Đầu 5
31/07/2019 Đầu 4- Đuôi 2 Miss
30/07/2019 Đầu 5– Đuôi 3 Win  Đầu 5
29/07/2019 Đầu 1- Đuôi 8 Win  Đầu 1- Đuôi 8
28/07/2019 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
27/07/2019 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
26/07/2019 Đầu 2– Đuôi 0 Win  Đầu 2– Đuôi 0
25/07/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Win  Đầu 8– Đuôi 2
24/07/2019 Đầu 6– Đuôi 1 Win  Đầu 6– Đuôi 1
23/07/2019 Đầu 3– Đuôi 4 Win  Đuôi 4
22/07/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Win  Đầu 9– Đuôi 8
21/07/2019 Đầu 4– Đuôi 5 Win  Đầu 4– Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 5- Đuôi 3 Miss
19/07/2019 Đầu 0– Đuôi 2 Win  Đầu 0– Đuôi 2
18/07/2019 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
17/07/2019 Đầu 0– Đuôi 5 Win  Đầu 0
16/07/2019 Đầu 5– Đuôi 5 Win  Đầu 5– Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 4- Đuôi 5 Miss
14/07/2019 Đầu 0– Đuôi 2 Win  Đầu 0– Đuôi 2
13/07/2019 Đầu 9– Đuôi 1 Win  Đầu 9
12/07/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Win  Đầu 8– Đuôi 9
11/07/2019 Đầu 4- Đuôi 5 Miss
10/07/2019 Đầu 6– Đuôi 6 Win  Đầu 6– Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9– Đuôi 0 Win  Đầu 9– Đuôi 0
08/07/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Win  Đầu 8
07/07/2019 Đầu 0– Đuôi 5 Win  Đầu 0– Đuôi 5
06/07/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Win  Đầu 9
05/07/2019 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
04/07/2019 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
03/07/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 7– Đuôi 8 Win  Đầu 7– Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 8– Đuôi 3 Win  Đầu 8
30/06/2019 Đầu 2– Đuôi 1 Win  Đầu 2
29/06/2019 Đầu 3– Đuôi 4 Win  Đầu 3– Đuôi 4
28/06/2019 Đầu 7– Đuôi 3 Win  Đầu 7– Đuôi 3
27/06/2019 Đầu 7– Đuôi 6 Win  Đầu 7– Đuôi 6
26/06/2019 Đầu 9– Đuôi 5 Win  Đầu 9– Đuôi 5
25/06/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Miss
24/06/2019 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
23/06/2019 Đầu 2- Đuôi 1 Win  Đầu 8– Đuôi 6
22/06/2019 Đầu 0– Đuôi 4 Win  Đầu 0– Đuôi 4
21/06/2019 Đầu 8– Đuôi 6 Win  Đầu 8– Đuôi 6
20/06/2019 Đầu 7- Đuôi 1 Miss
19/06/2019 Đầu 5– Đuôi 2 Win  Đầu 5
18/06/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Win  Đầu 9– Đuôi 8
17/06/2019 Đầu 7– Đuôi 4 Win  Đầu 7– Đuôi 4
16/06/2019 Đầu 7– Đuôi 7 Win  Đầu 7– Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 4– Đuôi 7
Miss
14/06/2019 Đầu 0– Đuôi 1
Win  Đầu 0– Đuôi 1
13/06/2019 Đầu 7- Đuôi 8
Miss
12/06/2019 Đầu 9- Đuôi 4
Win  Đầu 9
11/06/2019 Đầu 5- Đuôi 7
Miss
10/06/2019 Đầu 1 Đuôi 6
Miss
09/06/2019 Đầu 6 Đuôi 8
Win  Đuôi 8
08/06/2019 Đầu 8 Đuôi 0
Miss
07/06/2019 Đầu 7- Đuôi 3
Win  Đầu 7– Đuôi 3
06/06/2019 Đầu 3 Đuôi 6 Miss
05/06/2019 Đầu 5 Đuôi 7 Win  Đuôi 7
04/06/2019 Đầu 8- Đuôi 1 Win  Đầu 8
03/06/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
02/06/2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win  Đầu 5
01/06/2019 Đầu 9- Đuôi 2 Win  Đầu 9
31/05/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
30/05/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Win  Đầu 2
29/05/2019 Đầu 4– Đuôi 6 Win  Đầu 4– Đuôi 6
28/05/2019 Đầu 5– Đuôi 8 Win  Đầu 5– Đuôi 8
27/05/2019 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
26/05/2019 Đầu 6– Đuôi 2 Win  Đầu 6
25/05/2019 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
24/05/2019 Đầu 6– Đuôi 2 Win  Đầu 6
23/05/2019 Đầu 8– Đuôi 3 Win  Đầu 8– Đuôi 3
22/05/2019 Đầu 3– Đuôi 5 Win  Đầu 3– Đuôi 5
21/05/2019 Đầu 5- Đuôi 2 Miss
20/05/2019 Đầu 6– Đuôi 4 Win  Đầu 6– Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 1– Đuôi 2 Win  Đầu 1– Đuôi 2
18/05/2019 Đầu 4– Đuôi 9 Win  Đầu 4– Đuôi 9
17/05/2019 Đầu 6- Đuôi 1 Miss
16/05/2019 Đầu 3– Đuôi 4 Win  Đầu 3
15/05/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Win  Đầu 1– Đuôi 9
14/05/2019 Đầu 8– Đuôi 5 Win  Đầu 8
13/05/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Win  Đầu 6– Đuôi 8
12/05/2019 Đầu 8– Đuôi 5 Win  Đầu 8
11/05/2019 Đầu 0– Đuôi 4 Win  Đầu 0
10/05/2019 Đầu 3– Đuôi 5 Win  Đầu 3– Đuôi 5
09/05/2019 Đầu 5– Đuôi 2 Win  Đầu 5– Đuôi 2
08/05/2019 Đầu 8- Đuôi 8 Win  Đuôi 8
07/05/2019 Đầu 3– Đuôi 0 Win  Đầu 3– Đuôi 0
06/05/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Win  Đầu 4– Đuôi 2
05/05/2019 Đầu 0– Đuôi 0 Win  Đầu 0– Đuôi 0
04/05/2019 Đầu 7– Đuôi 3 Win  Đầu 7
03/05/2019 Đầu 6- Đuôi 0 Win  Đuôi 0
02/05/2019 Đầu 5- Đuôi 4 Miss
01/05/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4– Đuôi 1
30/04/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
29/04/2019 Đầu 1– Đuôi 0 Win  Đầu 1
28/04/2019 Đầu 1– Đuôi 5 Win  Đầu 1
27/04/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Win  Đầu 2– Đuôi 9
26/04/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
25/04/2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
24/04/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Win  Đầu 2
23/04/2019 Đầu 9- Đuôi 0 Miss
22/04/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Win  Đầu 1– Đuôi 9
21/04/2019 Đầu 6- Đuôi 7 Miss
20/04/2019 Đầu 9– Đuôi 5 Win  Đầu 9
19/04/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
18/04/2019 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
17/04/2019 Đầu 1– Đuôi 5 Win  Đầu 1
16/04/2019 Đầu 2– Đuôi 2 Win  Đầu 2– Đuôi 2
15/04/2019 Đầu 5– Đuôi 8 Miss
14/04/2019 Đầu 6– Đuôi 3 Win  Đầu 6
13/04/2019 Đầu 8– Đuôi 6 Win  Đầu 8
12/04/2019 Đầu 0– Đuôi 8 Win  Đầu 0– Đuôi 8
11/04/2019 Đầu 3– Đuôi 7 Win  Đầu 3
10/04/2019 Đầu 8– Đuôi 3 Win  Đầu 8
09/04/2019 Đầu 6– Đuôi 5 Win  Đầu 6– Đuôi 5
08/04/2019 Đầu 1– Đuôi 0 Win  Đầu 1– Đuôi 0
07/04/2019 Đầu 6– Đuôi 4 Win  Đầu 6– Đuôi 4
06/04/2019 Đầu 8– Đuôi 7 Win  Đầu 8
05/04/2019 Đầu 1- Đuôi 6 Miss
04/04/2019 Đầu 9- Đuôi 2 Miss
03/04/2019 Đầu 5- Đuôi 7 Miss
02/04/2019 Đầu 9- Đuôi 5 Win  Đầu 9
01/04/2019 Đầu 2- Đuôi 0 Win  Đầu 2- Đuôi 0
31/03/2019 Đầu 6 Đuôi 5 Miss
30/03/2019 Đầu 8 Đuôi 3 Miss
29/03/2019 Đầu 1 Đuôi 8 Miss
28/03/2019 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
27/03/2019 Đầu 5- Đuôi 3 Win  Đầu 5
26/03/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
25/03/2019 Đầu 1- Đuôi 3 Win  Đầu 1
24/03/2019 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
23/03/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
22/03/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Win  Đầu 7- Đuôi 7
21/03/2019 Đầu 8- Đuôi 5 Win  Đầu 8- Đuôi 5
20/03/2019 Đầu 7- Đuôi 0 Miss
19/03/2019 Đầu 1- Đuôi 9 Miss
18/03/2019 Đầu 3– Đuôi 8 Win  Đầu 3
17/03/2019 Đầu 5– Đuôi 5 Win  Đầu 5
16/03/2019 Đầu 4 Đuôi 1 Miss
15/03/2019 Đầu 7- Đuôi 8 Win  Đầu 7
14/03/2019 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
13/03/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Win  Đầu 6
12/03/2019 Đầu 9- Đuôi 9 Win  Đầu 9- Đuôi 9
11/03/2019 Đầu 9- Đuôi 3 Win  Đầu 9
10/03/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
09/03/2019 Đầu 0- Đuôi 0 Win  Đầu 0- Đuôi 0
08/03/2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win  Đầu 0- Đuôi 2
07/03/2019 Đầu 7- Đuôi 2 Win  Đầu 7- Đuôi 2
06/03/2019 Đầu 0- Đuôi 7 Win  Đầu 0- Đuôi 7
05/03/2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win  Đầu 8
04/03/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Win  Đầu 5- Đuôi 5
03/03/2019 Đầu 1- Đuôi 0 Win  Đầu 1- Đuôi 0
02/03/2019 Đầu 0- Đuôi 5 Win  Đầu 0- Đuôi 5
01/03/2019 Đầu 7 Đuôi 4 Miss